[1]
A. Budrewicz, „O współczesnej powieści angielskiej na łamach «Przeglądu Polskiego» (1866–1914)”, AUPC SBSP, t. 19, s. 269–283, grudz. 2021.