[1]
B. Jaskowska, „Grzegorz Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, ss. 359”, AUPC SBSP, t. 19, s. 801–805, grudz. 2021.