Wrona, G. „Między Krakowem a Lwowem, Czyli Szkic Biograficzny Ewy Wójcik”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 5-10, doi:10.24917/20811861.20.1.