Kwiecień, S., i B. Langer. „Prasa, książka, Biblioteka: Analiza Dorobku Publikacyjnego Ewy Wójcik Za Lata 1990–2020”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 11-24, doi:10.24917/20811861.20.2.