Seroka, K. „O Kobietach W Drukarstwie I Typografii. Przyczynek”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 51-75, doi:10.24917/20811861.20.5.