Oxenius, S. „Wiedeńskie Kontakty Lwowskich Bibliotekarzy. Z dziejów Austriackiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 106-21, doi:10.24917/20811861.20.8.