Frączek, R., i J. Gwioździk. „Tytus Laskiewicz W służbie książki. Z dziejów Bibliotek Politechniki Lwowskiej I Politechniki Śląskiej W Gliwicach”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 141-65, doi:10.24917/20811861.20.10.