Frączek, Z. „Rozwijanie umiejętności Czytania I Czytelnictwa uczniów szkół Powszechnych W Drugiej Rzeczypospolitej, W świetle programów Nauczania I Wskazań Do Realizacji Nowych programów Szkolnych”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 182-01, doi:10.24917/20811861.20.12.