Łakomy-Chłosta, A. „Działalność Wydawnicza I Graficzna Wiener Werkstätte Jako Przejaw Ruchu Artystycznego Arts and Crafts W Europejskiej Kulturze Pierwszej połowy XX W”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 202-1, doi:10.24917/20811861.20.13.