Matczuk, A. „Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – Zapomniana Specjalistka Od Bibliografii Historii Polskiej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 213-32, doi:10.24917/20811861.20.14.