Chamera-Nowak, A. „«Autentyczna interpretacja». (Nie)przestrzeganie Prawa Autorskiego I Konwencji międzynarodowych W Stosunku Do wydawców I twórców Zagranicznych W Czasie Stalinizmu W świetle materiałów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego I Księgarstwa”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 247-64, doi:10.24917/20811861.20.16.