Hojka, B., i E. Jamróz-Stolarska. „Polityczne, Kulturowe I społeczne Czynniki Przemian Rynku książki dziecięcej W Polsce Na przykładzie Wydawnictwa Nasza Księgarnia”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 265-90, doi:10.24917/20811861.20.17.