Czesak, N., i H. Mazur. „Archiwa Polskie W Wikipedii – Analiza zawartości Haseł”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 577-95, doi:10.24917/20811861.20.36.