Ladorucki, J., i W. Matras-Mastalerz. „Blog, Bloger, Blogging. O Strategiach Komunikacyjnych Blogosfery Po przełomie Cyfrowym”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 612-23, doi:10.24917/20811861.20.38.