Bereźnicka, M. „Media - Szanse, Wyzwania I zagrożenia a Potrzeba Edukacji Medialnej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 641-60, doi:10.24917/20811861.20.40.