Wachowicz, M., i M. Antczak. „Kanały Typu Commentary (dramowe) W Polskim Serwisie YouTube: Rozważania Terminologiczne wokół Nowego Przedmiotu Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 661-82, doi:10.24917/20811861.20.41.