Babik, W. „Architektura Informacji a Ekologia Informacji”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 683-90, doi:10.24917/20811861.20.42.