Jaskowska, B. „Lustrzany świat sportowców - User Experience Platformy Treningowej Zwift W świetle Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 691-14, doi:10.24917/20811861.20.43.