Szalach, A., V. Osińska, i A. Jankowska. „Wykorzystanie Eye Trackingu Do Analizy Wizualnych Informacji Statystycznych”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 772-86, doi:10.24917/20811861.20.47.