Ippoldt, L. „Biblioteka Pedagogiczna W środowisku Lokalnym. Komunikat”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 810-6, doi:10.24917/20811861.20.52.