Staniów, B. „Informacja O Obcych Autorach książek dziecięcych Zamieszczona W przekładach Na język Polski I W Przekierowaniach Do Sieci”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 291-08, doi:10.24917/20811861.20.18.