Bangrowska, A. „Ochrona Dziedzictwa Narodowego Przed Szkodliwym działaniem Mikrobiologicznym. Warunki I środki Zapobiegawcze”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 309-1, doi:10.24917/20811861.20.19.