Chwastyk-Kowalczyk, J. „Echa Norwidowskie W Polskich Czasopismach Emigracyjnych Na Wyspach Brytyjskich W Czasie I Po Drugiej Wojnie światowej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 517-32, doi:10.24917/20811861.20.32.