Jaworski, ks. P., i P. Juśko. „Wychowanie Obywatelsko-Patriotyczne Na łamach Czasopisma «Dziś I Jutro» W Okresie międzywojennym”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 488-16, doi:10.24917/20811861.20.31.