Gmiterek, G., A. Jawor, U. Markowska-Manista, i J. Woźniak-Kasperek. „Polskie Biblioteki Publiczne W Obliczu Wyzwań dotyczących Migracji Z Ukrainy. Propozycja Metodologii Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 320-33, doi:10.24917/20811861.20.20.