Pamuła-Cieślak, N. „Biblioteki Wobec Pandemii COVID-19. Studium Przypadku Wybranych Profili Polskich Bibliotek Na Instagramie”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 334-72, doi:10.24917/20811861.20.21.