Dombrovska, M., i L. Valjentova. „Zachowania Informacyjne Czeskich I słowackich studentów W Czasie Pandemii COVID-19 Z Naciskiem Na Hoaxes I Misinformation”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 373-8, doi:10.24917/20811861.20.22.