Skrzypietz, N. „Przekład Jako Element Kultury Fan Fiction”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 426-35, doi:10.24917/20811861.20.26.