Konopka, M. „«Strzecha» Franciszka Henryka Richtera (1868-1873, 1878) W świetle Korespondencji Wydawcy I Redaktora”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 436-4, doi:10.24917/20811861.20.27.