Gzella, G. „Dionizy Królikowski (1862-1836) - Wielkopolski Dziennikarz, Literat I tłumacz”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 20, marzec 2023, s. 447-55, doi:10.24917/20811861.20.28.