Konopka, M. „Zainteresowanie Poezją W środowisku Lwowskich rzemieślników Na przykładzie wypożyczeń W Bibliotece Stowarzyszenia “Gwiazda””. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 1, kwiecień 2001, s. 61-68, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1062.