Rogoż, M. „Katedra Bibliotekoznawstwa I Informacji Naukowej WSP W Krakowie W Latach 1996/97–1997/98”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 1, kwiecień 2001, s. 177-88, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/1071.