Zinkow, L. „Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu W Prasie Polskiej XIX Wieku – Tygodnik «Kłosy»”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 21, marzec 2024, s. 147-60, doi:10.24917/20811861.21.10.