Gwioździk, J. „Biblioteka Fundacji Wiktora Hr. Baworowskiego Wobec międzynarodowej współpracy Intelektualnej Ligi Narodów”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 21, marzec 2024, s. 220-35, doi:10.24917/20811861.21.15.