Frączek, R. „Biblioteki Polskich Uczelni Technicznych powstałych W 1945 Roku. Zarys kształtowania Się księgozbiorów”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 21, marzec 2024, s. 236-47, doi:10.24917/20811861.21.16.