Pietrzkiewicz, I. „Pismo I książka W Klasztorze żeńskim – Na przykładzie Benedyktynek św. Jerzego W Pradze (Renata Modráková, Knižní Kultura kláštera Benediktinek U Sv. Jiří Na Pražském hradě, Praha: Národní Knihovna České Republiky, 2022, 611 S. – ISBN 978-80-7050-751-3)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 21, marzec 2024, s. 553-61, doi:10.24917/20811861.21.34.