Kania, M., i W. Matras. „Liliowy Bór Adama Szafrańca – mała Historia O Wielkiej Idei”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 12, kwiecień 2015, s. 133-48, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2094.