Andrusiewicz, P. „Ewolucja Portali Horyzontalnych W XXI Wieku Na przykładzie Strony głównej Onetu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 15, marzec 2018, s. 392-01, doi:10.24917/20811861.15.29.