Toczek, A. „Zainteresowania twórcze Lwowskiego środowiska Historycznego Okresu Autonomii Galicyjskiej W Zakresie Nauk Pomocniczych Historii”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 9, grudzień 2011, s. 142-56, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/747.