Toczek, A. „Aktywność historyków Sensu Stricto W działalności Katedr Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego (1860–1918)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 8, grudzień 2010, s. 15-28, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/779.