Matras-Mastalerz, W. „Przyszłość starości. Książka W Aktywizacji seniorów”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 8, marzec 2010, s. 242-8, https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/798.