Pietrzkiewicz, I. „Książki Z Kolekcji Magnackich W Wielkim Księstwie Litewskim – Interdyscyplinarne Opracowanie I Metodologia Badań”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 19, grudzień 2021, s. 35-46, doi:10.24917/20811861.19.3.