Bańdo, A. „Od „Gazety Automobilowej” Do «Czasopisma Automobilowego» - Narodziny Polskiej Prasy Motoryzacyjnej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 16, czerwiec 2018, s. 38-49, doi:10.24917/20811861.16.3.