Kwiecień, S., i B. Langer. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tożsamość – Niepodległość – Media» – Rola mediów W kształtowaniu I Umacnianiu tożsamości Narodowej Oraz Budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej W Latach 1918–2018 (Kraków, 15–16 Listopada 2018 Roku)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 16, czerwiec 2018, s. 364-7, doi:10.24917/20811861.16.26.