Pietrzkiewicz, I. „Działalność komitetów Do podziału Bibliotek Poklasztornych Na Terenie północno-Zachodnich Guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego Po Powstaniu Listopadowym”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 3-21, doi:10.24917/20811861.17.1.