Gwioździk, J. „W służbie Biblioteki. Status I obowiązki pracowników Baworovianum We Lwowie I Biblioteki Zakładu Naukowego W Tarnopolu”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 22-39, doi:10.24917/20811861.17.2.