Dymmel, A. „Rola książki Historycznej W kształtowaniu tożsamości Narodowej W XIX Wieku W świetle Domowych księgozbiorów Inteligencji, ziemiaństwa I duchowieństwa Królestwa Polskiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 57-72, doi:10.24917/20811861.17.4.