Budrewicz, T. „Odczyty Publiczne Stanisława Tarnowskiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 73-85, doi:10.24917/20811861.17.5.