Koehler, K. „Stanisław Tarnowski Jako Badacz dziejów myśli Politycznej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 110-6, doi:10.24917/20811861.17.7.