Kostecki, J. „Carska Cenzura Zagraniczna Wobec Publikacji Stanisława Tarnowskiego (1871–1914)”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, t. 17, czerwiec 2019, s. 117-32, doi:10.24917/20811861.17.8.